Đồ gỗ mỹ nghệ Bảo Ngọc

Chính sách và bảo mật


I. Chính sách thanh toán - giao hàng
1. GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT (COD)
- Chúng tôi áp dụng hình thức giao hàng COD cho tất cả các vùng miền trên toàn quốc.
2. CHI PHÍ GIAO HÀNG
- Chúng tôi nhận giao hàng tại tất cả các tỉnh thành. Sẽ áp dụng mức chi phí của đối tác vận chuyển.
II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
1. Thu thập thông tin cá nhân
- Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.
- Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn.
2. Bảo mật
- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.